Financiële samenvatting

Effecten voor de begroting 2021

Bedragen in euro's, waarbij (-) is een nadeel

In de begrotingswijziging die is bijgevoegd bij het college- en raadsvoorstel zijn de cijfers opgenomen van de Incidentele en Technische financiële afwijkingen tesamen.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:24 met de export van 05/19/2021 11:56:35