9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke ordening

Omgevingswet, nadeel € 32.000
De invoeringsdatum van de Omgevingswet is verschoven naar 1-1-2022. Een deel van de werkzaamheden en implementatiekosten die we voorzien hadden voor 2020 schuiven door naar 2021. Daarom is een overheveling van het restant budget 'startbudget Omgevingswet' van 2020 naar 2021 aangevraagd. Daarnaast hebben we i.v.m. Corona € 32.000 aan extra kosten die niet waren voorzien.

Vanwege een capaciteitstekort binnen het team Communicatie als gevolg van inzet door Corona moeten we voor het onderdeel participatie en het opstellen van het beleidsplan burgerbetrokkenheid externe expertise inhuren. De kosten hiervan bedragen € 20.000.
Om het participatietraject Omgevingsvisie toch te kunnen doorlopen zijn we overgeschakeld naar online overleggen. Extra kosten derden: € 12.000.
Bijstelling agv Corona
Incidenteel

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:24 met de export van 05/19/2021 11:56:35