4 Economische zaken

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 4.1 Economie

BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)
De verkenning tot het invoeren van een BedrijvenInvesteringsZone (als onderdeel van het project vitalisering industrieterrein Dalfsen) is in 2019 opgestart, maar nog niet afgerond. Binnen dit proces doen we gezamenlijk onderzoek om te komen tot een consensus over het vervolg waarbij we kijken naar alle mogelijkheden en onmogelijkheden van een BIZ, naast het verkrijgen van de juiste gegevens via het GBLT, maar ook met de initiatiefnemers van de BIZ. Daarbij is juridische expertise aangetrokken om de juiste gegevens te verkrijgen en juridisch houdbare documenten (de verordening, uitvoeringsconvenant, draagvlakreglement). In afstemming en op verzoek van de stichting Collectieve Beveiliging bedrijventerrein De Rondweg wordt uw raad in september 2021 een raadsvoorstel voorgelegd over een ondernemersfonds. Vanwege de aflopende subsidiemogelijkheden van de provincie is nogmaals om uitstel gevraagd. Dit uitstel hebben wij inmiddels gekregen tot uiterlijk 1 april 2022.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:24 met de export van 05/19/2021 11:56:35